1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bên anh đêm nay

Cuộn trang

Vòng hợp âm: [Gm] [Dm] [Eb] [F] [Gm] Có bóng dáng [Dm] ai sau lưng anh bờ [Eb] vai này [F] Trao anh tin nhắn anh ngủ [Gm] ngon Và những ấm áp [Dm] kia xin giữ ở mãi [Eb] đây ([F] hoo uhh ohh). [Gm] Giờ rất muốn [Dm] ra anh yêu em [Eb] rất nhiều [F] Sau bao nhiêu cơn giông anh mới [Gm] biết, em luôn [Dm] tuyệt vời [Eb] Đâu, đâu cần [F] giống ai. ĐK: Chạm vào nơi [Gm] đây một lần để phút [Dm] giây ngọt ngào Sẽ [Eb] không bao giờ tàn [F] phai Nàng là hơi [Gm] ấm dịu dàng vội xoá [Dm] đi vệt dài Vẫn [Eb] lăn trên đôi hàng [F] mi Cho anh xin đêm [Gm] này, đêm này đêm [Dm] nay Cho anh xin đêm [Eb] nay, đêm nay đêm [F] này. Cho anh xin đêm [Gm] này, đêm này đêm [Dm] nay Cho anh xin đêm [Eb] nay, đêm nay đêm [F] này. Rap: Hold up [Gm] straigh down from the underground Em [Dm] đến khuấy động không gian anh là sao? [Eb] Tóc như là mây em cười như là nắng Khi [F] trước giờ quanh anh toàn là thundercloud Em [Gm] dừng nơi đây khi anh say mềm [Dm] Dừng nơi đây khi đôi tay cần [Eb] Chút quan tâm cùng vài phút yêu thương Nếu có [F] lỡ yêu thương điều đó cũng bình thường. Anh [Gm] biết người theo em không thiếu (không thiếu) Hay là [Dm] kén cho nên em không chịu (không chịu) Dịu [Eb] dàng, nhỏ nhẹ và khó hiểu Người như [F] vậy bảo sao nhạc anh không feel Hey! Tóc [Gm] đẹp, giầy đẹp như diva Mờ [Dm] ảo như 1 làn khói shisha Đêm [Eb] nay em đẹp là vì ai? Nếu vì [F] anh thì bên anh đêm nay nha! Anh muốn [Gm] có vệt son em trên áo Em hỏi: "anh [Dm] thấy em đẹp ở chỗ nào?" Anh nói là đẹp [Eb] hết thì em nói anh xạo Em cứ như [F] vậy anh biết phải làm sao giờ? Toàn [Gm] câu hỏi khó anh làm sao giờ? Như đổi [Dm] vần đổi flow từ bao giờ Ngay câu [Eb] 4 đó, cần gì lí do Nụ cười em [F] là điều anh muốn đó. ĐK: Chạm vào nơi [Gm] đây một lần để phút [Dm] giây ngọt ngào Sẽ [Eb] không bao giờ tàn [F] phai Nàng là hơi [Gm] ấm dịu dàng vội xoá [Dm] đi vệt dài Vẫn [Eb] lăn trên đôi hàng [F] mi Cho anh xin đêm [Gm] này, đêm này đêm [Dm] nay Cho anh xin đêm [Eb] nay, đêm nay đêm [F] này. Cho anh xin đêm [Gm] này, đêm này đêm [Dm] nay Cho anh xin đêm [Eb] nay, đêm nay đêm [F] này. * [Gm] Giữ lấy những [Dm] thứ lâu nay anh [Eb] cần Vì đôi bàn [F] tay anh không thể lau đi hết những vết [Gm] thương Trong em bao [Dm] ngày, trong anh bao ngày [Eb] qua. [F] ĐK: Chạm vào nơi [Gm] đây một lần để phút [Dm] giây ngọt ngào Sẽ [Eb] không bao giờ tàn [F] phai Nàng là hơi [Gm] ấm dịu dàng vội xoá [Dm] đi vệt dài Vẫn [Eb] lăn trên đôi hàng [F] mi Cho anh xin đêm [Gm] này, đêm này đêm [Dm] nay Cho anh xin đêm [Eb] nay, đêm nay đêm [F] này. Cho anh xin đêm [Gm] này, đêm này đêm [Dm] nay Cho anh xin đêm [Eb] nay, đêm nay đêm [F] này.

Video hướng dẫn