highlight chords
Vòng hợp âm: [Gm] [Dm] [Eb] [F] 

[Gm] Có bóng dáng [Dm] ai sau lưng anh bờ [Eb] vai này 
[F] Trao anh tin nhắn anh ngủ [Gm] ngon 
Và những ấm áp [Dm] kia xin giữ ở mãi [Eb] đây 
([F] hoo uhh ohh). 

[Gm] Giờ rất muốn [Dm] ra anh yêu em [Eb] rất nhiều 
[F] Sau bao nhiêu cơn giông anh mới [Gm] biết, em luôn [Dm] tuyệt vời
[Eb] Đâu, đâu cần [F] giống ai. 

ĐK:
Chạm vào nơi [Gm] đây một lần để phút [Dm] giây ngọt ngào
Sẽ [Eb] không bao giờ tàn [F] phai 
Nàng là hơi [Gm] ấm dịu dàng vội xoá [Dm] đi vệt dài 
Vẫn [Eb] lăn trên đôi hàng [F] mi 
Cho anh xin đêm [Gm] này, đêm này đêm [Dm] nay
Cho anh xin đêm [Eb] nay, đêm nay đêm [F] này.
Cho anh xin đêm [Gm] này, đêm này đêm [Dm] nay
Cho anh xin đêm [Eb] nay, đêm nay đêm [F] này.

Rap:
Hold up [Gm] straigh down from the underground 
Em [Dm] đến khuấy động không gian anh là sao? 
[Eb] Tóc như là mây em cười như là nắng 
Khi [F] trước giờ quanh anh toàn là thundercloud 
Em [Gm] dừng nơi đây khi anh say mềm 
[Dm] Dừng nơi đây khi đôi tay cần 
[Eb] Chút quan tâm cùng vài phút yêu thương 
Nếu có [F] lỡ yêu thương điều đó cũng bình thường.

Anh [Gm] biết người theo em không thiếu (không thiếu) 
Hay là [Dm] kén cho nên em không chịu (không chịu) 
Dịu [Eb] dàng, nhỏ nhẹ và khó hiểu 
Người như [F] vậy bảo sao nhạc anh không feel 
Hey! Tóc [Gm] đẹp, giầy đẹp như diva 
Mờ [Dm] ảo như 1 làn khói shisha 
Đêm [Eb] nay em đẹp là vì ai? 
Nếu vì [F] anh thì bên anh đêm nay nha! 

Anh muốn [Gm] có vệt son em trên áo 
Em hỏi: "anh [Dm] thấy em đẹp ở chỗ nào?" 
Anh nói là đẹp [Eb] hết thì em nói anh xạo 
Em cứ như [F] vậy anh biết phải làm sao giờ? 
Toàn [Gm] câu hỏi khó anh làm sao giờ? 
Như đổi [Dm] vần đổi flow từ bao giờ 
Ngay câu [Eb] 4 đó, cần gì lí do 
Nụ cười em [F] là điều anh muốn đó. 

ĐK:
Chạm vào nơi [Gm] đây một lần để phút [Dm] giây ngọt ngào
Sẽ [Eb] không bao giờ tàn [F] phai 
Nàng là hơi [Gm] ấm dịu dàng vội xoá [Dm] đi vệt dài 
Vẫn [Eb] lăn trên đôi hàng [F] mi 
Cho anh xin đêm [Gm] này, đêm này đêm [Dm] nay
Cho anh xin đêm [Eb] nay, đêm nay đêm [F] này.
Cho anh xin đêm [Gm] này, đêm này đêm [Dm] nay
Cho anh xin đêm [Eb] nay, đêm nay đêm [F] này.

* [Gm] Giữ lấy những [Dm] thứ lâu nay anh [Eb] cần 
Vì đôi bàn [F] tay anh không thể lau đi hết những vết [Gm] thương 
Trong em bao [Dm] ngày, trong anh bao ngày [Eb] qua. [F]

ĐK:
Chạm vào nơi [Gm] đây một lần để phút [Dm] giây ngọt ngào
Sẽ [Eb] không bao giờ tàn [F] phai 
Nàng là hơi [Gm] ấm dịu dàng vội xoá [Dm] đi vệt dài 
Vẫn [Eb] lăn trên đôi hàng [F] mi 
Cho anh xin đêm [Gm] này, đêm này đêm [Dm] nay
Cho anh xin đêm [Eb] nay, đêm nay đêm [F] này.
Cho anh xin đêm [Gm] này, đêm này đêm [Dm] nay
Cho anh xin đêm [Eb] nay, đêm nay đêm [F] này.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bên anh đêm nay

JC Hưng , Binz
Vòng hợp âm: [Gm] [Dm] [Eb] [F] 

[Gm] Có bóng dáng [Dm] ai sau lưng anh bờ [Eb] vai này 
[F] Trao anh tin nhắn anh ngủ [Gm] ngon 
Và những ấm áp [Dm] kia xin giữ ở mãi [Eb] đây 
([F] hoo uhh ohh). 

[Gm] Giờ rất muốn [Dm] ra anh yêu em [Eb] rất nhiều 
[F] Sau bao nhiêu cơn giông anh mới [Gm] biết, em luôn [Dm] tuyệt vời
[Eb] Đâu, đâu cần [F] giống ai. 

ĐK:
Chạm vào nơi [Gm] đây một lần để phút [Dm] giây ngọt ngào
Sẽ [Eb] không bao giờ tàn [F] phai 
Nàng là hơi [Gm] ấm dịu dàng vội xoá [Dm] đi vệt dài 
Vẫn [Eb] lăn trên đôi hàng [F] mi 
Cho anh xin đêm [Gm] này, đêm này đêm [Dm] nay
Cho anh xin đêm [Eb] nay, đêm nay đêm [F] này.
Cho anh xin đêm [Gm] này, đêm này đêm [Dm] nay
Cho anh xin đêm [Eb] nay, đêm nay đêm [F] này.

Rap:
Hold up [Gm] straigh down from the underground 
Em [Dm] đến khuấy động không gian anh là sao? 
[Eb] Tóc như là mây em cười như là nắng 
Khi [F] trước giờ quanh anh toàn là thundercloud 
Em [Gm] dừng nơi đây khi anh say mềm 
[Dm] Dừng nơi đây khi đôi tay cần 
[Eb] Chút quan tâm cùng vài phút yêu thương 
Nếu có [F] lỡ yêu thương điều đó cũng bình thường.

Anh [Gm] biết người theo em không thiếu (không thiếu) 
Hay là [Dm] kén cho nên em không chịu (không chịu) 
Dịu [Eb] dàng, nhỏ nhẹ và khó hiểu 
Người như [F] vậy bảo sao nhạc anh không feel 
Hey! Tóc [Gm] đẹp, giầy đẹp như diva 
Mờ [Dm] ảo như 1 làn khói shisha 
Đêm [Eb] nay em đẹp là vì ai? 
Nếu vì [F] anh thì bên anh đêm nay nha! 

Anh muốn [Gm] có vệt son em trên áo 
Em hỏi: "anh [Dm] thấy em đẹp ở chỗ nào?" 
Anh nói là đẹp [Eb] hết thì em nói anh xạo 
Em cứ như [F] vậy anh biết phải làm sao giờ? 
Toàn [Gm] câu hỏi khó anh làm sao giờ? 
Như đổi [Dm] vần đổi flow từ bao giờ 
Ngay câu [Eb] 4 đó, cần gì lí do 
Nụ cười em [F] là điều anh muốn đó. 

ĐK:
Chạm vào nơi [Gm] đây một lần để phút [Dm] giây ngọt ngào
Sẽ [Eb] không bao giờ tàn [F] phai 
Nàng là hơi [Gm] ấm dịu dàng vội xoá [Dm] đi vệt dài 
Vẫn [Eb] lăn trên đôi hàng [F] mi 
Cho anh xin đêm [Gm] này, đêm này đêm [Dm] nay
Cho anh xin đêm [Eb] nay, đêm nay đêm [F] này.
Cho anh xin đêm [Gm] này, đêm này đêm [Dm] nay
Cho anh xin đêm [Eb] nay, đêm nay đêm [F] này.

* [Gm] Giữ lấy những [Dm] thứ lâu nay anh [Eb] cần 
Vì đôi bàn [F] tay anh không thể lau đi hết những vết [Gm] thương 
Trong em bao [Dm] ngày, trong anh bao ngày [Eb] qua. [F]

ĐK:
Chạm vào nơi [Gm] đây một lần để phút [Dm] giây ngọt ngào
Sẽ [Eb] không bao giờ tàn [F] phai 
Nàng là hơi [Gm] ấm dịu dàng vội xoá [Dm] đi vệt dài 
Vẫn [Eb] lăn trên đôi hàng [F] mi 
Cho anh xin đêm [Gm] này, đêm này đêm [Dm] nay
Cho anh xin đêm [Eb] nay, đêm nay đêm [F] này.
Cho anh xin đêm [Gm] này, đêm này đêm [Dm] nay
Cho anh xin đêm [Eb] nay, đêm nay đêm [F] này.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.vn