1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bên bờ đại dương

Cuộn trang

Đất nước [C] tôi màu [F] thắm bên bờ đại [G] dương Bắc với [Dm] Nam, tình nối qua lòng miền [C] Trung Đất nước [F] tôi từ mái tranh nghèo Bắc [Am] Giang Vượt núi rừng già Trường [C] Sơn Vào [D7] tới ruộng ngọt phương [G] Nam Dân nước [C] tôi từng [F] đấu tranh diệt ngoại [G] xâm Trong máu [Dm] xương từng hát ca bài thành [C] công Dân nước [Dm] tôi nòi giống hùng cường Lạc [Em] Long Làm [Dm] gái toàn là Trưng [G] Vương Làm trai rạng hồn Quang [C] Trung Hôm [F] nay ai đã mơ [Em] mộng chia mối tơ [Dm] đồng Của một khối non sông vinh [F] quang Ai [Em] ơi, ai nhớ chăng [Dm] rằng Gươm súng đâu diệt [Am] được Nòi [F] giống muôn năm hiên [G] ngang Anh với [C] tôi còn [F] sống bên bờ đại [G] dương Tôi với [Dm] em còn thắm trong lòng niềm [C] thương Đất nước [Dm] ôi còn gió độc lập Trường [Em] Sơn Còn [Dm] lúa tràn đồng phương [G] Nam Còn xóa được hờn quê [C] hương

Video hướng dẫn