1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bên Bờ Sông (3 bè)

Tri Văn Vinh
Nguồn: catruong.com