1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bên bờ sông giăng

thơ Nguyễn Xuân Thiệp - nhạc Từ Công Phụng
Nguồn: saigonocean.com