1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bến cảng quê hương tôi

Cuộn trang

Khi xuân [Gm] sang trên bến [Eb] cảng Đàn hải [F] âu tung cánh bay rợp [Gm] trời Cảng của [Bb] ta vui đón bao chuyến [Gm] hàng Những chuyến [Eb] hàng bè bạn từ xa [F] xôi Những chuyến [Eb] hàng Việt Nam gửi đi muôn [D7] nơi. [F] Tuổi thanh [Bb] xuân thiết tha với bến [Dm] cảng Ta chiến [C] đấu nơi đây bao ngày [Dm] đêm Nghe sóng [F] vỗ mênh mang khi triều [Bb] lên Ta bám [F] biển, ta bám [Eb] tàu Cho những con [Gm] tàu mau rời sang bến [Bb] mới Cho những chuyến [D7] hàng đi dựng xây đất [Gm] nước. Ơi cô [F] gái lái xe trên [Dm] cảng Xe em bon [Bb] nhanh và tóc em [Cm] bay trên sóng biển quê [Gm] hương [D7] Anh công nhân bốc [Gm] xếp đã mang bao tấn [Cm] thép Như dũng sĩ biển [Dm] Đông vai sắt chân [Gm] đồng. [C] Cảng thân yêu [G] ơi, miền quê hương ta [Bm] ơi Tổ Quốc đã cho [C] tôi cuộc đời hôm [Bm] nay Và sức sống tin [Am] yêu vì một ngày [G] mai. Mùa [G] xuân vang muôn tiếng [Bm] hát Trên bến cảng quê [C] ta trung dũng kiên [G] cường Có những người công [Bm] nhân bất khuất anh [Am] hùng Biển ơi ta [D] hát, hát [C] lên, [D] vì ngày [G] mai.

Video hướng dẫn