1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bên cầu ngó mong

Cuộn trang

"Chim đa đa giờ bay xa xứ lạ Em phương trời có nhớ về anh Bỏ cha bỏ mẹ sao đành Bỏ con đò nhỏ có anh đợi chờ..." 1. Thương [A] mong đến ngày bạc [Em] đầu Bao lần ước [A] hẹn bên cầu gặp [Bm] nhau Em ơi ! em đẹp làm [Em] sao Hôm nao em [Bm] vắng lòng [A] nao nao [B7] buồn Anh [Em] buồn ai biết anh [A] buồn Anh buồn anh [Em] ngắm chiều [A] buông u [Em] hoài Từ ngày chim hút cánh [F#m] bay Ven sông chiều [Bm] xuống ngóng ai bên [D] cầu Bên [Bm] cầu bên cầu ngóng [Em] ai ĐK: [Em] Ơ Con chim đa đa đậu nhánh đa đa [A] Chồng gần không [G] lấy đi lấy chồng [Em] xa Một [A] mai cha yếu mẹ già chén cơm mà đôi [Em] đũa Bộ kỹ trà mà ai [B7] dâng! [A] [Em] Ơ con chim bay xa rộng cánh bay xa [A] Tình người không [G] phụ đi phụ tình [Em] ta Hỡi [A] ai có nhớ quê nhà nhớ thương bờ ao [Em] nhỏ Cạnh luống cà mà bơ [B7][Em] 2. Ai [A] xui sáo sổ lồng [Em] rồi Bay về xứ [A] lạ quê người bỏ [Bm] ta Thương nhau cam bổ làm [Em] ba Nghe em đi [Bm] lấy chồng [A] xa anh [B7] buồn Anh [Em] buồn ai biết anh [A] buồn Anh buồn anh [Em] để lệ [A] tuôn trong lòng Lục [Em] bình ngơ ngác bến [F#m] sông Em thôi giặt [Bm] áo ngó mong bên [D] cầu Bên [Bm] cầu bên cầu ngó [Em] mong

Video hướng dẫn