1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bến cũ đò xưa

Cuộn trang

1. [Em] Trôi trên dòng sông đời ôi chiếc [D] bóng tôi đơn [Em] côi Vụng tay tôi [A] để [Bm] con đò khác [D] đưa [Bm] Đưa sáo qua sông [D] rộng theo [Bm] người về [Em] xuôi. [Em] Thương cây cầu tre làng thương cây [D] giá trôi theo [Em] tôi Lạc vô dâu [A] bể [Bm] chân mòn gót [D][Bm] Xa thứ ba [D] biển xa [Bm] người chợ [Em] quê. ĐK1: [A] Đưa sáo qua sông sâu [Em] Trăng nó cũng phai màu [A] Tiếng ai [Em] chèo còn in trong [A] tôi Trời xui [D] chi đám mưa [Bm] ngàn cánh rơi [Em] mau. [A] Con sáo bay xa rồi [Em] Trăng cũng bỏ cội nguồn [A] Như bên [Em] đời sầm sập mưa [A] rơi Lòng như [D] ai mới đông [Bm] sầu vào đầy [Em] vơi. 2. [Em] Anh xin làm con đò đưa chim [D] sáo qua [Em] sông Đò trôi êm [A][Bm] ơ qua miền ấu [D] thơ [Bm] Câu hát ru khe [D] khẽ theo [Bm] mộng vào [Em] mơ. [Em] Anh xin làm đôi bờ nâng niu [D] bước chân em [Em] qua Bờ bên kia [A] lở [Bm] tay người cách [D] chia [Bm] Thương đất bên đây [D] bồi những [Bm] lời nỉ [Em] non. ĐK2: [Em] Thời gian trôi lướt [A] qua Xác [Em] xơ miếng trăng [B7][Em] Bến cũ cây [A] già trôi về nghe [D] mưa Khóc [Bm] hoài con sáo bay [Em] xa. Chiều nay trên bến [A] xưa Hắt [Em] hiu bóng con [B7] đò [Em] Gác mũi lên [A] bờ khóc ngồi khóc [D] đứng Tiếc [Bm] hoài con sáo xổ [Em] lồng [D] Con sáo bay [Em] xa.

Video hướng dẫn