1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bến cũ

Cuộn trang

Bến [G] ấy ngày [Bm] xưa Người [C] đi [Am] vấn vương biệt [G] ly [Bm] Gió cuốn muôn [C] phương về [D7] đây Thấy [Am] bóng [D7] người về hay [G] chăng?[C][G] Xa nhau bến [Bm] xưa ngày ấy [D7] Anh [C] đi thế thôi từ [G] đây [E7] Sầu chết bên [Am] lòng [D7] Hồn nặng nhớ [G] mong [C][G] Biết [Em] đi sầu em [D7] mong Nhưng ngàn dân đang [G] ngóng Dưới [G] trời gió [Am] mưa [D7] Làn gió chiều [G] đưa [C][G] Xa nhau bến [Bm] xưa ngày ấy [D7] Anh [C] như bóng mây hồng [G] trôi [E7] Về chốn xa [Am] vời [D7] lòng nặng nhớ [G] mong [C][G] Cố [Em] quên sầu thương [D7] đi Anh nguyện đi theo [G] gió Chớ buồn khóc [Am] chi [D7] Càng khổ người [G] đi [C][G] Bến ấy ngày [Bm] xưa Chờ [C] mong [Am] vấn vương lòng [G] ta [Bm] Gió cuốn mây [C] trôi về [D7] đâu Cố [Am] nén [D7] sầu lòng bao [G] năm [C][G]

Video hướng dẫn