highlight chords
Intro : [Dm] - [C] - [C] - [Dm] - [Dm] - [C] - [C] -[Dm] -[Dm]
1. [Dm] Một lần chợt nghe quê [C] quán tôi [F] xưa
[A] Giọng người gọi tôi nghe [A7] tiếng rất nhu [Dm][Dm] Lòng thật bình yên mà [C] sao buồn [F] thế
[Dm] Giật mình nhìn tôi ngồi [A7] hát bao [Dm] giờ

[Dm] - [C] - [C] - [Dm] - [Dm] - [C] - [C] - [Dm] -[Dm]
2. [Dm] Rồi một lần kia khăn [C] gói đi [F] xa
[A] Tưởng rằng được quên thương [A7] nhớ nơi quê [Dm] nhà
[Dm] Lòng thật bình yên mà [C] sao buồn [F] thế
[Dm] Giật mình nhìn tôi ngồi [A7] khóc bao [Dm] giờ

[Dm] - [C] - [C] - [Dm] - [Dm] - [C] - [C] - [Dm] -[Dm]
3. [Dm] Ðường nào quạnh hiu tôi [C] đã đi [F] qua
[A] Ðường về tình tôi có [A7] nắng rất la [Dm] đà
[Dm] Ðường thật lặng yên lòng [C] không gì [F] nhớ
[Dm] Giật mình nhìn quanh ồ [A7] phố xa [Dm] lạ.

[Dm] - [C] - [C] - [Dm] - [Dm] - [C] - [C] - [Dm] -[Dm]
4. [Dm] Đường nào dìu tôi đi [C] đến cơn [F] say
[A] Một lần nằm mơ tôi [A7] thấy tôi qua [Dm] đời
[Dm] Dù thật lệ rơi lòng [C] không buồn [F] mấy
[Dm] Giật mình tỉnh ra ồ [A7] nắng lên [Dm] rồi.
[Dm] - [C] - [C] - [Dm] - [Dm] - [C] - [C] - [Dm] -[Dm]
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bên đời hiu quạnh

Trịnh Công Sơn
Intro : [Dm] - [C] - [C] - [Dm] - [Dm] - [C] - [C] -[Dm] -[Dm]
1. [Dm] Một lần chợt nghe quê [C] quán tôi [F] xưa
[A] Giọng người gọi tôi nghe [A7] tiếng rất nhu [Dm][Dm] Lòng thật bình yên mà [C] sao buồn [F] thế
[Dm] Giật mình nhìn tôi ngồi [A7] hát bao [Dm] giờ

[Dm] - [C] - [C] - [Dm] - [Dm] - [C] - [C] - [Dm] -[Dm]
2. [Dm] Rồi một lần kia khăn [C] gói đi [F] xa
[A] Tưởng rằng được quên thương [A7] nhớ nơi quê [Dm] nhà
[Dm] Lòng thật bình yên mà [C] sao buồn [F] thế
[Dm] Giật mình nhìn tôi ngồi [A7] khóc bao [Dm] giờ

[Dm] - [C] - [C] - [Dm] - [Dm] - [C] - [C] - [Dm] -[Dm]
3. [Dm] Ðường nào quạnh hiu tôi [C] đã đi [F] qua
[A] Ðường về tình tôi có [A7] nắng rất la [Dm] đà
[Dm] Ðường thật lặng yên lòng [C] không gì [F] nhớ
[Dm] Giật mình nhìn quanh ồ [A7] phố xa [Dm] lạ.

[Dm] - [C] - [C] - [Dm] - [Dm] - [C] - [C] - [Dm] -[Dm]
4. [Dm] Đường nào dìu tôi đi [C] đến cơn [F] say
[A] Một lần nằm mơ tôi [A7] thấy tôi qua [Dm] đời
[Dm] Dù thật lệ rơi lòng [C] không buồn [F] mấy
[Dm] Giật mình tỉnh ra ồ [A7] nắng lên [Dm] rồi.
[Dm] - [C] - [C] - [Dm] - [Dm] - [C] - [C] - [Dm] -[Dm]

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com