Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bên đời hiu quạnh

Cuộn trang

Intro : [Dm] - [C] - [C] - [Dm] - [Dm] - [C] - [C] -[Dm] -[Dm] 1. [Dm] Một lần chợt nghe quê [C] quán tôi [F] xưa [A] Giọng người gọi tôi nghe [A7] tiếng rất nhu [Dm][Dm] Lòng thật bình yên mà [C] sao buồn [F] thế [Dm] Giật mình nhìn tôi ngồi [A7] hát bao [Dm] giờ [Dm] - [C] - [C] - [Dm] - [Dm] - [C] - [C] - [Dm] -[Dm] 2. [Dm] Rồi một lần kia khăn [C] gói đi [F] xa [A] Tưởng rằng được quên thương [A7] nhớ nơi quê [Dm] nhà [Dm] Lòng thật bình yên mà [C] sao buồn [F] thế [Dm] Giật mình nhìn tôi ngồi [A7] khóc bao [Dm] giờ [Dm] - [C] - [C] - [Dm] - [Dm] - [C] - [C] - [Dm] -[Dm] 3. [Dm] Ðường nào quạnh hiu tôi [C] đã đi [F] qua [A] Ðường về tình tôi có [A7] nắng rất la [Dm] đà [Dm] Ðường thật lặng yên lòng [C] không gì [F] nhớ [Dm] Giật mình nhìn quanh ồ [A7] phố xa [Dm] lạ. [Dm] - [C] - [C] - [Dm] - [Dm] - [C] - [C] - [Dm] -[Dm] 4. [Dm] Đường nào dìu tôi đi [C] đến cơn [F] say [A] Một lần nằm mơ tôi [A7] thấy tôi qua [Dm] đời [Dm] Dù thật lệ rơi lòng [C] không buồn [F] mấy [Dm] Giật mình tỉnh ra ồ [A7] nắng lên [Dm] rồi. [Dm] - [C] - [C] - [Dm] - [Dm] - [C] - [C] - [Dm] -[Dm]