1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bên đồi lau xanh

Cuộn trang

[D] Mùa đi lá nhớ cây ngàn [G] Tình em như ngọn nắng [D] vàng [A] Đời như một giấc phù [D] vân Từ trong thiên [A] cổ Từ trong thiên [G] cổ [A7] U trầm có [D] nhau Nhớ [Gm] thương tóc biếc tơ [A] sầu Rừng hoang nhớ [A7] gió bên đồi lau [D] xanh Mùa đi lá nhớ cây ngàn [G] Tình em như ngọn nắng [D] vàng [A] Đời như một giấc phù [D] vân Từ trong thiên [A] cổ từ trong thiên [G] cổ [A7] U trầm có [D] nhau Em [Gm] còn tiếc cụm hoa [A] chanh Còn mê con [A7] bướm trên cành tương [D] tư Mùa đi lá nhớ cây ngàn [G] Tình em như ngọn nắng [D] vàng [A] Đời như một giấc phù [D] vân Từ trong thiên [A] cổ từ trong thiên [G] cổ [A7] U trầm có [D] nhau Bao [Gm] giờ nghe ý trùng [Dm] tu Thân như rong nước cõi hư vô [A] này Mai [Gm] sau còn dấu chim [A] bay Dưới sâu cát [A7] bụi đổ dài bóng [D] tôi [D] Mùa đi lá nhớ cây ngàn [G] Tình em như ngọn nắng [D] vàng [A] Đời như một giấc phù [D] vân Từ trong thiên [A] cổ từ trong thiên [G] cổ [A7] U trầm có [D] nhau [A] Đời như một giấc phù [D] vân Từ trong thiên [A] cổ từ trong thiên [G] cổ [A7] U trầm có [D] nhau.

Video hướng dẫn