1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bến Giang Đầu

Cuộn trang

Bước nặng nề [C] qua thềm nhà vắng vương xác hoa Khi nắng chiều [Em] nghiêng ghé bên [Dm] vai ướp vào [C] má Lách cỏ vườn xưa tìm lại [Em] chốn [A7] ta vẫn [Dm] đùa Ngắt hoa anh [F] cười, nhưng em [G7] trách rồi lệ [C] ứa Gió dào dạt [C] thưa rằng một sớm trên bến sông Em xuống thuyền [Em] hoa, pháo vang [Dm] đưa lướt ngược [C] sóng Ước nguyện chìm sâu từ ngày [Em] ấy [A7] xuân úa [Dm] mầu Bến duyên giang [F] đầu nơi chôn [G7] kín một niềm [C] đau Chiều nhạt [F] nắng, nhắc anh lời [C] em Nói khi lời [Em] trăng, dưới khung trời [Dm] êm Nếu mà ngày mai giàn hoa [Em] tím kia héo [Am] gầy Rồi đời [F] ta vỡ tan làm [C] đôi Mắt ta càng [F] xa cách nhau ngàn [Am] đời Thì cứ nhìn vừng trăng mà thôi [Em] trách duyên lỡ [Dm] làng [G7] Có phải vì [C] anh bềnh bồng mãi trong gió sương Trong lúc đời [Em] em dưới mái hiên [Dm] tranh khói lạc [C] hướng Rã rời chờ anh, tình rạn [Em] nứt, [A7] xuân nát [Dm] nhầu Bến duyên giang [F] đầu nay che [G] kín một niềm [C] đau

Video hướng dẫn