1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bên gối mộng

Cuộn trang

Ðêm nay gió mưa có về nơi rừng [Dm] núi [F] [Gm] Thương anh chiến [Dm] binh dãi dầu quên đời [Bb] vui [Gm] [Dm] Ngoài hiên mưa [Dm] rơi mưa rơi như nhắc em Nhớ hôm ra đi tay nắm [Bb] tay mắt [Gm] anh đẹp sáng [A7] ngời. Trong mơ thấy trăng hé cười bên bờ [Dm] suối [F] [Gm] Xinh xinh những [Dm] cô gái rừng đang đùa [Bb] vui [Gm] [Dm] Ngàn cây rung [Dm] rinh, rung rinh in bóng anh Súng trên tay hiên ngang dưới [Bb] trăng giữa [Gm] khung trời mờ [Dm] sương. Anh hỡi anh [Gm] ơi, người [Bb] trai say tranh [Dm] đấu Vui câu hát giữa rừng [A] sâu Anh hỡi anh [Gm] ơi, hậu [Bb] phương đang trông [Dm] chờ Những trai [A] hùng giết thù chung [C] gìn giữ non [A] sông Anh hỡi anh [Gm] ơi, còn [Bb] em say câu [Dm] hát Ðem thương mến reo ngàn [A] nơi Nơi chốn xa [Gm] xôi, nằm [Bb] mơ anh thấy [Dm] gì Xác quân [A] thù ngập rừng [Gm] sâu hay thấy em [Dm] sầu. Thương anh gối đêm ấp mộng quên niềm [Dm] nhớ [F] [Gm] Cho anh vững [Dm] tâm giết thù nơi tiền [Bb] tuyến [Gm] [Dm] Ngoài hiên mưa [Dm] rơi mưa rơi anh hỡi anh Ước sao đêm nay bên suối [Bb] mơ có [Gm] em cùng đùa [Dm] vui.

Video hướng dẫn