1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bên máng cỏ

Lm. Nguyễn Duy
Nguồn: thanhcavietnam.net