1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bên Mẹ Núi Cúi, dâng trọn tình yêu

Lm. Nguyễn Phước Hưng
Nguồn: thanhcavietnam.net