1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bên này biển

Cuộn trang

1. Ta đứng bên [Am] này biển rộng nhớ [F] về cây mận cây [C] mơ Thương lắm mơ [Am] à mận à lá [E] hoa sum xuê rủ [G] bướm chim [Am] về Chim hót trên [C] cành mận ngọt bướm [Em] vờn quanh nụ mơ [Am] ngon Bóng mát vỗ [E] về tuổi nhỏ hẹn [F#m] mai những [B7] mái cung [Em] tròn Chứ đứng bên [Am] này biển rộng thương [D] về cây mận cây [Am] mơ 2. Anh đứng bên [Am] này biển rộng nhớ [F] thời gió đạn mưa [C] bom Thương lắm tháng [Am] ngày trận mạc biết [E] bao anh em gục [G] giữa sa [Am] trường Trai tráng dưới [C] trời loạn lạc mắt [Em] còn cách một giây [Am] tơ Vẫn cố níu [E] từng ngọn mã mà [F#m] nay tan [B7] thương đôi [Em] bờ Chứ đứng bên [Am] này biển rộng thương [D] thời gió đạn mưa [Am] bom 3. Em đứng bên [Am] này biển rộng nhớ [F] về quán nhỏ đêm [C] xưa Thương lắm nơi [Am] tình hẹn đợi nắng [E] mưa chia nhau lạnh [G] ấm hai [Am] mùa Lâu lắm không [C] hề trở lại quán [Em] buồn gió đổ mưa [Am] xiêu Chốn cũ vắng [E] người hò hẹn tình [F#m] tan theo [B7] đêm xa [Em] lìa Chứ đứng bên [Am] này biển rộng thương [D] về quán nhỏ đêm [Am] xưa 4. Con đứng bên [Am] này biển rộng nhớ [F] dòng sữa mẹ thơm [C] tho Thương lắm mẹ [Am] à, mẹ ạ chắc [E] khi con đi đời [G] vẫn không [Am] ngờ Mẹ thấy hai [C] vầng nhật nguyệt vẽ [Em] người trăm phận sinh [Am] ly Những đêm cây [E] đèn mờ tỏ mẹ [F#m] mong sao [B7] con chưa [Em] về? Chứ đứng bên [Am] này biển rộng thương [D] dòng sữa mẹ thơm [Am] tho * Chứ đứng bên [Am] này biển rộng thương [D] về cây mận cây [Am] mơ Chứ đứng bên này biển rộng thương [D] thời gió đạn mưa [Am] bom Chứ đứng bên này biển rộng nhớ [D] về quán nhỏ đêm [Am] xưa Chứ đứng bên [Am] này biển rộng thương [D] dòng sữa mẹ thơm [Am] tho

Video hướng dẫn