1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bên nhan Thánh Chúa

Cuộn trang

1. Tình yêu [Em] Chúa tình yêu đi [G] trước Dõi bóng [Em] Ngài con bước theo [B7] sau Thương [Am] yêu giúp đỡ lẫn [F#7] nhau Theo gương [Bm] Chúa gánh nỗi đau cho [G] đời 2. Trên bàn Thánh con nghe lời [Em] Chúa gọi Mặc dù [B7] con tội lỗi muôn [G] vàn Cúi [Em] đầu sám hối ăn [F#7] năn Đứa con hoang [B7] đã thành tâm trở [Em] về ĐK: Cha nhân [E] ái không hề chối [Bm] bỏ Cho dù [F#m] con đã lỡ bạc [E] tình Ngày [F#m] nao trên đỉnh yên [B7] bình Bên nhan Thánh Chúa thỏa lòng con [E] mơ 3. [G] Chúa [Em] GiêSu Kitô yêu [G] mến [Am] Con hân hoan [D7] chạy đến bên [G] Ngài Thương [B7] con Chúa vác trên vai Con xin ơn Chúa giúp đời tha [Em] nhân

Video hướng dẫn