Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bến sông chờ

Cuộn trang

Ngâm thơ: Tôi về đây thăm lại người yêu cũ Dòng sông xưa sao vắng lặng chuyến đò xưa Em đâu rồi cô lái đò xinh thắm Lòng bâng khuâng nhớ chuyện ngày xưa [Gm] Tôi trở về thăm [Cm] em, sau tháng [Gm] năm miệt mài xứ [Cm] xa Giòng [Gm] sông nước xanh năm nào ghi dấu [F] ngày đôi mình đưa [D7] tiển Lời hẹn thề ước [Gm] trao, dẫu xa [D7] xăm xin đừng phụ [Gm] nhau Trăng [Bb] còn sáng soi dòng [Gm] sông, em dữ bên [Cm] lòng cho dù tháng năm dần [Gm] trôi Nay người tình xưa [Cm] đâu, hiu hắt [Gm] ánh trăng buồn [Cm] soi Sông [Gm] vắng bóng cô lái đò để buồn cho [Cm] ai sót xa đầy vơi Tìm [Gm] hỏi người [F] quen, cô lái đò vừa sang bến [Cm] tình, Về nơi xứ [F] người, giầu sang gấm [Gm] lụa Xé nát tâm [Cm] tư của một người [Gm] ngày Đêm nhớ thương nhớ [F] thương người hỡi Ước mơ quay về câu đá vàng cùng [Gm] ai Gió mưa trong [Cm] lòng nghe lạnh buồn [Eb] tim người ơi thấu [Gm] chăng Hỡi hỡi cô lái [F] đò sao đành lòng quên bỏ sông, bỏ [Bb] đò, bỏ người tình xưa [Cm] Bước đi theo [Gm] chồng, để giòng sông [F] não nề lắng [Gm] trôi Để tình tôi [F] lỡ làng ước [Gm] mơ Để giòng sông [F] não nề lắng [Gm] trôi, để tình tôi [F] lỡ làng ước [Gm]