1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bến sông trăng

Cuộn trang

1. [Am] Tìm dấu chân em trên biển cát [G] trắng [F] Tìm bước chân êm chìm nơi bến [Dm] bờ [F] Cảm thấy bóng đêm chìm trong hững [Dm] hờ [Em] Tìm bóng cô liêu lòng thêm buốt [E7] giá. 2. [Am] Tìm dấu môi yêu bọt tan sóng [G] cuộn [F] Tìm dấu môi hôn bờ im cát [Dm] mờ [F] Lặng cánh chim bay trời xưa đã [Dm] khép Nhớ mãi bên [E7] nhau một đêm giá [Am] lạnh. ĐK: Bến sông [F] trăng ôi người [Dm] hỡi Phút tái [Am] tê bao sầu [C] nhớ Biết phương [Dm] nao em xa [G] mờ trong dĩ [C] vãng Dấu môi [F] ấy hiện [Dm] về Trong từng [F] đêm lạnh [C] lùng Rồi anh [Dm] thấy tình em đó đang dạt [E7] trôi. Bến sông [F] trăng ôi nỗi [Dm] nhớ Đã đi [Am] qua mong tìm [C] đến Biết khi [Dm] nao được gặp [G] lại em yêu [C] hỡi Dấu chân [F] ấy tội [Dm] tình Anh muốn [F] xoá thật [C] nhiều Để mong gặp [Dm] em trong bóng [E7] đêm nhạt [Am] nhoà. * Lãng quên [F] ấy tìm [Dm] về Trong một [F] đêm vô [C] vọng Để tình [Dm] em trong mắt [E7] anh êm [Am] đềm.

Video hướng dẫn