Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bến xe miền Đông (999 Đóa hoa hồng chế)

Cuộn trang

[Am] Bến xe miền [F] Đông giới giang [G] hồ anh có [C] tên [Am] Đâm chém liên [Dm] miên ,xẹo [G] đầy trên tấm lưng [E] này [Am] Tiếc thương đời [F] trai tấm thân [G] tưa như áng [C] mây [Am] Anh đến nơi [G] đây trong kỷ [Am] niệm [Am] Có buổi chiều [F] kia, anh đang [G] ngồi chơi với [C] em [Am] Anh bổng hoang [Dm] mang, nên [G] đời anh phải đáp [E] đền [Am] Có năm mười [F] tên, nó xách [G] hàng nó đón [C] anh [Am] Nó chém dô [G] lưng… thật là [Am] đau! [Am] Liền chạy ra [Dm] xe rút cây [C] hàng Hai bên sáp [G] vô chém nhau tơi [G] bời [Am] Mười thằng trời [Dm] ơi nó chém [C] anh [C] Thân anh máu [G] me máu me đầm [Am] đìa , Nó cứ [Dm] chém cho đến khi anh [G] gục [G] Anh cứ sống với [E] kiếp giang hồ mà [Am] thôi [Am] Lúc anh gục [F] đi anh gọi [G] tên em dấu [C] yêu [Am] Em hỡi em [Dm] ơi ,tình [G] mình nay đã an [E] bài [Am] Trách ông trời [F] kia, sao đành [G] tâm chia cách [C] nhau [Am] Tim anh khắc tên [G] em… người tình [Am] ơi!