highlight chords

 

[A] Amaj9 [E/G#] Bèo dạt mây trôi , chốn xa ........ xôi. [F#m7] [D] [Esus4] Anh ơi , em vẫn đợi ... í i ì... bèo dạt......... . [A] Amaj9 Mây í i ì... trôi....... . [C#m/G#] [F#m7] [Esus4] chim ca , tang tính tình ... í i ì..., cao vời .
[D] [A] Amaj9 [F#m7] [D] Ngậm một tin trông , hai tin đợi , ba bốn tin chờ [Esus4] [A] sao chẳng thấy đâu ... Đoạn sau tương tự Một mảnh trăng treo, suốt năm canh, Anh ơi, trăng đã ngã... a á à... ngang đầu Thương nhớ... ờ ơ... ai, sao rơi... đêm sắp tàn... í i ì... trăng tà, cành tre đưa trước giõ làn gió la đà sao chẳng thấy anh... Mòn mỏi chim bay chôn nơi nao Anh ơi, em ngóng đợi mỏi mòn thương nhớ ai chim ơi cho nhắn một đôi lời người đi xa có nhớ là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời sao chẳng thấy... Sông vẫn chảy đời sông. Suối vẫn trôi đời suối. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Dù chẳng để làm gì cả Dù chỉ để gió cuốn đi.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bèo dạt mây trôi (A)

 

[A] Amaj9 [E/G#] Bèo dạt mây trôi , chốn xa ........ xôi. [F#m7] [D] [Esus4] Anh ơi , em vẫn đợi ... í i ì... bèo dạt......... . [A] Amaj9 Mây í i ì... trôi....... . [C#m/G#] [F#m7] [Esus4] chim ca , tang tính tình ... í i ì..., cao vời .
[D] [A] Amaj9 [F#m7] [D] Ngậm một tin trông , hai tin đợi , ba bốn tin chờ [Esus4] [A] sao chẳng thấy đâu ... Đoạn sau tương tự Một mảnh trăng treo, suốt năm canh, Anh ơi, trăng đã ngã... a á à... ngang đầu Thương nhớ... ờ ơ... ai, sao rơi... đêm sắp tàn... í i ì... trăng tà, cành tre đưa trước giõ làn gió la đà sao chẳng thấy anh... Mòn mỏi chim bay chôn nơi nao Anh ơi, em ngóng đợi mỏi mòn thương nhớ ai chim ơi cho nhắn một đôi lời người đi xa có nhớ là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời sao chẳng thấy... Sông vẫn chảy đời sông. Suối vẫn trôi đời suối. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Dù chẳng để làm gì cả Dù chỉ để gió cuốn đi.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập