Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bèo dạt mây trôi

Cuộn trang

1. Bèo [G] dạt mây [Bm] trôi, chốn xa xôi Anh [Em] ơi, em vẫn [C] đợi bèo [G] dạt, mây í i ì trôi Chim [Em] sa, tang tính [G] tình cá [D7] lội [Em] Ngậm một tin [G] trông, [Em] hai tin [G] đợi Ba bốn tin [D7] chờ, sao chẳng thấy [G] anh Một [G] mảnh trăng [Bm] treo, suốt canh thâu Anh [Em] ơi, trăng đã [C] ngã ngang [G] đầu [G] Thương nhớ ờ ơ ai Sương [Em] rơi đêm sắp [G] tàn í i ì trăng [D7] mờ [Em] Cành tre thưa trước [G] gió, là [Em] gió la [G] đà Em vẫn mong chờ, sao [D7] chẳng thấy [G] anh 2. Bèo [G] dạt mây [Bm] trôi, chốn xa xôi Anh [Em] ơi, em vẫn [C] đợi bèo [G] dạt, mây í i ì trôi Chim [Em] sa, tang tính [G] tình cá [D7] lội [Em] Ngậm một tin [G] trông, [Em] hai tin [G] đợi Ba bốn tin [D7] chờ, sao chẳng thấy [G] anh Ngày [G] ngày ra [Bm] trông, chốn xa xăm Anh [Em] ơi, em vẫn [C] đợi mỏi [G] mòn [G] Ra trông, sao xa tang tính tình Hoa [D7] tàn, người đi xa có [G] nhớ Là nhớ ai ngồi [Em] trông cánh chim [G] trời Sao [D7] chẳng thấy [G] anh