1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bèo dạt mây trôi

Dân Ca Quan Họ (Nguyễn Thế An soạn cho guitar)
Nguồn: saigonocean.com