highlight chords
[F]Throughout the [Am]passing years [Dm] [A7]
[Bb]As all the [A7]world seems ever [Dm]changing
[F]We share the [Am]smiles and tears [Dm] [A7]
[Bb]Of life, with [A7]love that's so far [Dm]ranging
[Gm]And after [C]all is [F]said and [Gm]done
[F]I'll be the [Bb]one beside [F]you [Bb] [Am]
[Gm]I'll be your [C]love and [F]loyal [Gm]friend
[F]Until the [Bb]end, beside [F]you [G#] [G] [C7]
Đoạn sau tương tự...
Each flower bends with time
Each leaf descends with every autumn
But you and I will find
Our love won't die or be forgotten
(Chorus)
When you and I are grey
When youth has gone and life is dimming
I promise that I'll stay
Beside you, like we were beginning
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Beside You

Tal Bachman
[F]Throughout the [Am]passing years [Dm] [A7]
[Bb]As all the [A7]world seems ever [Dm]changing
[F]We share the [Am]smiles and tears [Dm] [A7]
[Bb]Of life, with [A7]love that's so far [Dm]ranging
[Gm]And after [C]all is [F]said and [Gm]done
[F]I'll be the [Bb]one beside [F]you [Bb] [Am]
[Gm]I'll be your [C]love and [F]loyal [Gm]friend
[F]Until the [Bb]end, beside [F]you [G#] [G] [C7]
Đoạn sau tương tự...
Each flower bends with time
Each leaf descends with every autumn
But you and I will find
Our love won't die or be forgotten
(Chorus)
When you and I are grey
When youth has gone and life is dimming
I promise that I'll stay
Beside you, like we were beginning

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com