highlight chords
My [Am] love has gone a-[C] way
Qui-[Em] etly after a hundered [Am] days
This [Am] is what's she has [F] always said she won't [G] stay
For more than what she [Am] can repay
I can still hear her [C] say
There [Em] that I'm not hearing [Am] tender play
The [Am] day she let me [F] kiss her was a dis-[G] play
Of love to those who [Am] she betray
[Am] How can I put [C] someone to the test
When I thought [Em] I got the best
Untill the [Am] taste of bitterness then I re-[Em] gret
But still that I won't de-[F] test
The love I can't for-[G] get
Like someone who has [Am] left
[Am] How can I leave [C] someone to the test
When I'm a-[Em] lone facing the best
Untill they [Am] take some try to reason I re-[Em] gret
But still that I won't de-[F] test
Who I can never for-[G] get
Like someone I once [Am] met
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Betrayal

Nhạc Ngoại
My [Am] love has gone a-[C] way
Qui-[Em] etly after a hundered [Am] days
This [Am] is what's she has [F] always said she won't [G] stay
For more than what she [Am] can repay
I can still hear her [C] say
There [Em] that I'm not hearing [Am] tender play
The [Am] day she let me [F] kiss her was a dis-[G] play
Of love to those who [Am] she betray
[Am] How can I put [C] someone to the test
When I thought [Em] I got the best
Untill the [Am] taste of bitterness then I re-[Em] gret
But still that I won't de-[F] test
The love I can't for-[G] get
Like someone who has [Am] left
[Am] How can I leave [C] someone to the test
When I'm a-[Em] lone facing the best
Untill they [Am] take some try to reason I re-[Em] gret
But still that I won't de-[F] test
Who I can never for-[G] get
Like someone I once [Am] met

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com