1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bí mật không tên

Cuộn trang

1.[Dm] Lạc lõng [C] đứng giữa [Bb] ngã ba đường ngày hôm [F] nay [Gm] Chơi vơi trong cơn [A7] đau [Dm] chấp nhận số kiếp nhân [A7] tình [Dm] Rồi lúc [C] ấy [Bb] phải chịu lời [F] nguyền thương thân [Gm] Suốt đời này cũng [A7] chịu [Dm][C] người [Bb] đứng [Dm] sau [A7] ĐK: [Dm] Vì đâu [Am] giờ đây lòng này quá yếu [Bb] mềm Và giờ khi [C] chiếc mặt nạ anh hằng đeo [Dm] phải buông dần [C] Em sẽ thấy anh [Bb] tội lắm [A] em sẽ thấy [Dm] tất cả nỗi [C] đau [Bb] Anh chịu cho [A7] em [Dm] Và mưa [Am] đừng rơi nặng trĩu thêm cõi [Bb] lòng Vỡ òa đau [C] đớn để giờ [A] anh phải buông [Dm] trôi tất cả [C] Đâu còn gì đâu [Bb] mà nhớ, [A] đâu còn gì [Dm] đâu mà vấn [C]vương [Bb] Giấc mơ [A7] giờ đau [Dm] thương 2.[Dm] Những nỗi [C] ấm ức [Bb] anh biết cất vào [F] đâu? [Gm] Còn lại những đợi [A7] chờ [Dm] anh phải hối tiếc đến bao [A7] giờ? [Dm] Sao em [C] nỡ [Bb] bỏ quên một [F] người đằng sau [Gm] Bao nhiều năm ân [A7] tình [Dm] giờ [C][Bb] mãi nơi [Dm] nào? [A7] ĐK: [Dm] Vì đâu [Am] giờ đây lòng này quá yếu [Bb] mềm Và giờ khi [C] chiếc mặt nạ anh hằng đeo [Dm] phải buông dần [C] Em sẽ thấy anh [Bb] tội lắm [A] em sẽ thấy [Dm] tất cả nỗi [C] đau [Bb] Anh chịu cho [A7] em [Dm] Và mưa [Am] đừng rơi nặng trĩu thêm cõi [Bb] lòng Vỡ òa đau [C] đớn để giờ anh phải buông [Dm] trôi tất cả [C] Đâu còn gì đâu [Bb] mà nhớ, [A] đâu còn gì [Dm] đâu mà vấn [C]vương [Bb] Giấc mơ [A7] giờ đau [Dm] thương PK: Và nếu [Bb] như lúc trước [Am] em không buông lời [Dm] yêu thương Thì ngày hôm [Bb] nay anh sẽ không [C] giữ một nỗi đau một [Dm] mình anh giữ [Bb] Không thể nói yêu nhau , giờ [Am] đây phải nói xa [Dm] nhau [Bb] Anh biết mình phải cố [A7]quên thôi [Dm] Và mưa [Am] đừng rơi nặng trĩu thêm cõi [Bb] lòng Vỡ òa đau [C] đớn để giờ [A] anh phải buông [Dm] trôi tất cả [C] Đâu còn gì đâu [Bb] mà nhớ, [A] đâu còn gì [Dm] đâu mà vấn [C]vương [Bb] Giấc mơ [A7] giờ đau [Dm] thương

Video hướng dẫn