Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Biển cạn

Cuộn trang

1. Có [E7] người từ lâu nhớ thương [Am] biển Ngày xưa biển [Dm] xanh không như bây [G] giờ biển là hoang [C7] vắng Lời tôi nhỏ [Am] bé tiếng gió thét [E7] cao biển tràn nỗi [Am] đau [A7] Tình em quá [Dm] lớn sóng cũng vỡ [G] tan đời tôi đánh [C] mất Giấc mơ không [E7] còn biển xưa đã [Am] cạn ĐK: Vắng em trên [G] đời biển thầm than [G7] khóc ngàn lòng với [C] tôi Cùng tôi biển [E7] chết, cùng em biển [F] tan [A7] Ngàn năm nỗi [Dm] đau hóa kiếp mây [E7] ngàn cô đơn biển [Am] cạn 2. Có [E7] người hẹn tôi tới phương [Am] trời Biển xưa lắng [Dm] nghe trắng xóa nỗi [G] niềm biển không lên [C7] tiếng Ðời tôi nhỏ [Am] bé trước những khát [E7] khao chìm trong nỗi [Am] đau [A7] Tình em quá [Dm] lớn với những đam [G] mê làm nên oan [C] trái Sóng reo não [E7] nề hải âu không [Am] về * Ðời tôi nhỏ [Am] bé trước những khát [E7] khao chìm trong nỗi [Am] đau [A7] Ngàn năm nỗi [Dm] đau hóa kiếp mây [E7] ngàn cô đơn biển [Am] cạn