1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Biển cạn

Nguyễn Kim Tuấn

Nguồn: saigonocean.com