1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Biển mặn

Trần Thiện Thanh
Nguồn: saigonocean.com