Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Biển mặn

Cuộn trang

1. [Am] Cao ngất Trường Sơn, ôm ấp tình thương nước ra sông [D] nguồn [Am] Tìm về biển [D] Đông, tình yêu [E7] thành sóng Thái Bình [Am] Dương [G] Rồi từng đêm [C] sương, sóng vỗ [Am] về ru giấc quê [Dm] hương Nhưng quê hương chưa [F] ngủ, khi bom đạn tơi [E7] bời còn nhục nhằn dưới ruộng trên [E7] nương. 2. [Am] Tôi thức từng đêm thơ ấu, mà nghe muối pha trong [D] lòng [Am] Mẹ là mẹ Trùng [D] Dương, gào than [E7] từ bãi trước ghềnh [Am] sau [G] Tuổi trời qua [C] mau, gió biển [Am] mặn nuôi lớn khôn [Dm] tôi Nên năm hăm mốt [F] tuổi, tôi đi vào quân [E7] đội mà lòng thì chưa hề yêu [Am] ai. ĐK: Người [A] yêu tôi, tôi mới quen mà [F#m] thôi Lúc [D] dừng quân trên vùng vừa tiếp [A] thu [F#7] Vùng [Bm] hoang vu bóng dừa bờ cát [D] gầy Gió lên từng chiều [A] vàng nàng xõa [F#m] tóc trên biển [G] xanh [E7] Người [A] yêu tôi hay khóc trong chiều [F#m] mưa Lúc [D] màu xanh biển mặn đục sắc [A] mây [F#7] Bảo [Bm] yêu anh em muốn chuyện đôi [D] mình Như màu xanh biển [E7] tình trong ngày trời xinh rất [A] xinh. 3. [Am] Tôi đến lại đi, xa vắng đời tôi chiến chinh lâu [D] dài [Am] Miệt mài đường [D] trai, vượt truông [E7] dài che khuất biển [Am] xanh [G] Đẹp tựa trong [C] tranh, gót bùn [Am] lầy cho lúa thêm [Dm] xanh Trong bao lần quân [F] hành, tôi qua vùng khô [E7] cằn Mồ hôi thành biển mặn trên [Am] môi.