Biển nỗi nhớ và em

≣≣
[Am] [G7] [Am]
Em xa an h, trăng cũng ch ợt lẻ loi thẫn thờ
[C] [Dm]
Biển vẫn thấ y mình dài rộng t hế
[E7] [C] [Am]
Xa cánh b uồm, một chú t đã cô đơn
[C] [Am]
Gió âm thầm không nó i
[Dm] [G7]
Mà s ao núi phải mòn
[E7] [Am]
Em không thể là ch iều
[F] [C]
Mà nhu ộm Anh đến t ím
[Dm] [C]
Sóng có nghĩa gì đ âu
[G7] [Dm]
Nếu ch iều nay Em chẳng đến
[E7] [C] [G7] [Am]
Bởi s óng đã làm A nh nghiêng ngã vì Em
Danh sách hợp âm (Click để tắt)