1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Biển sương mù

Cuộn trang

Nếu anh không về [C] nữa thì em [Em] xin chiếc khăn [F] sô Để long [Am] lanh đôi mắt nai [G] tơ và suối tóc em dài đến [C] mơ hồ Nếu anh không về [F] nữa lỡ anh không về [Em] nữa Hàng cây đêm sẽ biết gục [Am] đầu và sao [Dm] khuya khép mắt [G] sầu Em [C] ơi ân tình [Dm] cũ chuyện chiêm [G] bao đêm nằm [C] ngủ Chuyện trên biển mù [F] sương anh gọi em trong tiếng sóng Anh gọi em trong lạc lõng mà [G] không thấy em một [C] lần Rồi [Dm] biển thành ngọn triều lên, đưa [G] anh sâu mang em [C] đi Nhưng anh, anh [Em] sẽ về thăm [Dm] cuộc đời mộng mị Dù [G] bằng bước chân êm trong đêm huyền [C] hoặc Nhưng [Dm] anh, anh sẽ [F] về dù trong [G] nỗi kinh hoàng [C] tái tê Lời yêu em chưa cạn [F] nguồn đê [C] mê! Nếu anh không về nữa một [Em] đêm kia nghe giữa canh [F] khuya Loài chim đêm xao xác [G] bay ngang anh em đó, anh về với [C] muôn trùng Nếu anh không [F] về nữa lỡ anh không về [Em] nữa Hằng đêm anh nghe tiếng [Am] nguyện cầu và anh [Dm] bao dung tha thứ [G7] tội trần [C] Ôi nhân gian tội [G] lỗi, biển khơi kia giăng mù [C] lối Mù lên cuộc tình [F] thơ nhưng tình khô như lá chết Lỗi tại anh, hay tại em? Làm [C] sao xoá cơn nghèo hèn Tuổi [Dm] trẻ nay còn gì [F] đâu anh cho [G7] anh, anh cho [C] em

Video hướng dẫn