1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Biển vắng

Cuộn trang

1. Chiều [Am] nay không có [G] em thôi [Em] về đi Tại [E7] sao không [Am] nói chi em lại [Em] đi Biển [D7] vắng đêm hoang khi [Gm7] chiều tàn Lòng [F#m7] nhớ xôn xao yêu [B7] muộn màng Đèn [Am] khuya em đã [B7] đi xa mãi [Em] mãi Chiều [F#m7] nay mưa nhớ [B7] em thu [Em] vừa sang Tình [E7] yêu không dối [Am] gian sao [Em] vội tan Còn [D7] đó dung nhan em [Gm7] muộn phiền Còn [F#m7] đó môi hôn trong [B7] bàng hoàng Đời [Am] tôi không có [B7] em thôi [Em] về đi ĐK: [E7] Chiều về cơn say đêm nay chất [Am] ngất cô đơn vì em [D7] Lạnh lùng mưa rơi trên môi nước [G] mắt khóc cho đời [Gmaj7] em [Cdim] Cuộc tình [B7] bơ vơ như mơ thức [F#m7] giấc mãi trong đời ta [Em] Người đã ra [C#m7] đi, tình [C7] đã chia [B7] xa [E7] Chiều về cơn say đêm nay chất [Am] ngất cô đơn vì em [D7] Lạnh lùng mưa rơi trên môi nước [G] mắt khóc cho đời [Gmaj7] em [Cdim] Cuộc tình [B7] bơ vơ như mơ thức [F#m7] giấc mãi trong đời ta [Em] Người đã ra [C#m7] đi,[B7] tình đã nhạt [Em] nhòa 2. Chiều [Am] nay không có [G] em thôi [Em] về đi Tại [E7] sao không [Am] nói chi em lại [Em] đi Biển [D7] vắng đêm hoang khi [Gm7] chiều tàn Lòng [F#m7] nhớ xôn xao yêu [B7] muộn màng Đèn [Am] khuya em đã [B7] đi xa mãi [Em] mãi Chiều [F#m7] nay mưa nhớ [B7] em thu [Em] vừa sang Tình [E7] yêu không dối [Am] gian sao [Em] vội tan Còn [D7] dấu chân xưa trên [Gm7] đường về Còn [F#m7] nỗi cô đơn trong [B7] tận cùng Đời [Am] tôi không có [B7] em thôi [Em] về đi Mùa [C7] thu xưa đã [B7] chết [F#m7] về [B7] đi [Em] em

Video hướng dẫn