1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Biết anh còn yêu em không

Cuộn trang

1. Biết anh còn [Am] yêu em không Hay là vô phước em [C] mang sầu đau Biết anh còn [Dm] yêu em không Hay là nước cuốn tình [Em] trôi xuôi [Am] dòng Em âm [G] thầm buồn thoáng qua [C] sông Yêu ai [Am] rồi ngàn kiếp không [C] phai Dù yêu là [F] khổ mà cho là [Em] hết Dù ai đổi thay cho tình [Am] nhạt phai ĐK: Em vẫn tin [G] rằng, đường đời một [F] mai Mình sẽ [C] chung vu, như nước dòng [Dm] sông sáng vôi Chiều lại [F] đầy có cát nào [Em] chuyển lòng. Người dù xa [G] xôi, lòng dù đơn [Am] côi Nhưng tình yêu còn [G] đó Tình yêu còn [F] đó, gần nhau nào [Em] khó Em vẫn chờ [G] anh, em vẫn chờ [Am] anh. 2. Biết anh còn [Am] yêu em không Cho dù vô phước em [C] mang sầu đau Dẫu không còn [Dm] chi trông mong Âu là duyên kiếp trời [Em] xui duyên [Am] mình. Nên em [G] đành buồn thoáng [C] qua sông Không bao [Am] giờ hờn trách mông [C] lung Chỉ thương một [F] nỗi, đời trăm vạn [Em] lối Còn đây với nhau sao phụ tình [Am] nhau

Video hướng dẫn