highlight chords
1. Biết anh còn [Am] yêu em không
Hay là vô phước em [C] mang sầu đau 
Biết anh còn [Dm] yêu em không
Hay là nước cuốn tình [Em] trôi xuôi [Am] dòng 
Em âm [G] thầm buồn thoáng qua [C] sông 
Yêu ai [Am] rồi ngàn kiếp không [C] phai
Dù yêu là [F] khổ mà cho là [Em] hết
Dù ai đổi thay cho tình [Am] nhạt phai
ĐK: Em vẫn tin [G] rằng, đường đời một [F] mai 
Mình sẽ [C] chung vu, như nước dòng [Dm] sông sáng vôi
Chiều lại [F] đầy có cát nào [Em] chuyển lòng.
Người dù xa [G] xôi, lòng dù đơn [Am] côi
Nhưng tình yêu còn [G] đó
Tình yêu còn [F] đó, gần nhau nào [Em] khó 
Em vẫn chờ [G] anh, em vẫn chờ [Am] anh.
2. Biết anh còn [Am] yêu em không
Cho dù vô phước em [C] mang sầu đau
Dẫu không còn [Dm] chi trông mong 
Âu là duyên kiếp trời [Em] xui duyên [Am] mình.
Nên em [G] đành buồn thoáng [C] qua sông 
Không bao [Am] giờ hờn trách mông [C] lung
Chỉ thương một [F] nỗi, đời trăm vạn [Em] lối 
Còn đây với nhau sao phụ tình [Am] nhau
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Biết anh còn yêu em không

Châu Kỳ
1. Biết anh còn [Am] yêu em không
Hay là vô phước em [C] mang sầu đau 
Biết anh còn [Dm] yêu em không
Hay là nước cuốn tình [Em] trôi xuôi [Am] dòng 
Em âm [G] thầm buồn thoáng qua [C] sông 
Yêu ai [Am] rồi ngàn kiếp không [C] phai
Dù yêu là [F] khổ mà cho là [Em] hết
Dù ai đổi thay cho tình [Am] nhạt phai
ĐK: Em vẫn tin [G] rằng, đường đời một [F] mai 
Mình sẽ [C] chung vu, như nước dòng [Dm] sông sáng vôi
Chiều lại [F] đầy có cát nào [Em] chuyển lòng.
Người dù xa [G] xôi, lòng dù đơn [Am] côi
Nhưng tình yêu còn [G] đó
Tình yêu còn [F] đó, gần nhau nào [Em] khó 
Em vẫn chờ [G] anh, em vẫn chờ [Am] anh.
2. Biết anh còn [Am] yêu em không
Cho dù vô phước em [C] mang sầu đau
Dẫu không còn [Dm] chi trông mong 
Âu là duyên kiếp trời [Em] xui duyên [Am] mình.
Nên em [G] đành buồn thoáng [C] qua sông 
Không bao [Am] giờ hờn trách mông [C] lung
Chỉ thương một [F] nỗi, đời trăm vạn [Em] lối 
Còn đây với nhau sao phụ tình [Am] nhau

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com