highlight chords
				            [F#]         [Bm]           
----------------- --------------------- 
                      
Đồng hồ như đã biết anh đợi em, anh đợi em 
            [Bm/A]             [G] 
----------------------- ---------------------------- 
                          
Thầm lặng kêu rất nhẹ trên tường kia, đêm đã khuya 
          [Bm]                   [G] 
------------------ ------------------------------------- 
                          
Nằm ôm chiếc gồi loay hoay loay hoay đêm dài lê thê 
         [Bm]                [F#] 
----------------- -------------------------------- 
                       
Nằm ôm nỗi nhớ ai đi ai đi nhưng giờ không về 
           [Bm] 
--------------------- - 
                          
Để lại căn phòng vắng không tình yêu không tình yêu 
          [Bm]                [G] 
------------------- -/[A]--------------------------- - 
                        
Chỉ còn đây kỷ niệm đang bỏ quên đang dần phai 
            [Bm]                    [G] 
---------------------- ---------------------------------------- - 
                            
Dường như đêm muốn quanh đây quanh đây ta chẳng còn ai 
           [Bm]                  [F#] 
--------------------- ------------------------------------ -7 
                            
Dường như đêm muốn nghe thôi nghe thôi lòng ta thở dài 
      [Bm] 
----------- - 
           
Để chợt thốt nên lời. 
       [G] 
------------- - 
            
Gọi thầm mãi tên người 
    [D]                
------- -----------------------------[A]
                    
Dù biết không được gì, chỉ để thấy vơi 
         [Bm]            [G] 
---------------- ------------------------ - 
                         
Nỗi buồn kia quá quá đau. Phải làm sao để qua mau 
           [D]          [F#] 
-------------------- ------------------- - 
                    
Từng giọt nước mắt mắt cay, vì sao thế? 
 

      [Bm]            [G] 
----------- ------------------------ - 
                       
Để chợt thốt nên lời. Gọi thầm mãi tên người 
    [D]                
------ ----------------------------[A]
                    
Dù biết không được gì, chỉ để thấy vơi 
        [Bm]              [G] 
-------------- ---------------------------- - 
                       
Tự hỏi em có có hay, cảm nhận nơi khóe mi cay 
          [D]         [F#] 
------------------- ----------------- -7 
                     
Cảm nhận thêm nữa nữa đi giờ tiếc chi “2 
 

 

  [Em]       
-- ------------- 
            
Loay hoay trong cơn say 
    [Bm] 
------ --- 
              
Loay hoay trong cơn cô đơn 
  [Em]            [Bm] 
-- ----------------------- - 
                   
Cô đơn đêm nay gặm nhắm anh từng ngày 
      [G]           [Bm] 
----------- --------------------- - 
                      
Nhìn thời gian trôi, nhìn thời gian lấy đi 
      [G]                  [F#] 
----------- -_-------------------------------- - 
                        
Nhìn thời gian tàn phai kỷ niệm của 2 chúng ta 
 

                       
Để chợt thốt nên lời. Gọi thầm mãi tên người 
                    
Dù biết không được gì, chỉ để thấy vơi 
                         
Nỗi buồn kia quá quá đau. Phải làm sao để qua mau 
                    
Từng giọt nước mắt mắt cay, vì sao thế? 
 

                       
Để chợt thốt nên lời. Gọi thầm mãi tên người 
                    
Dù biết không được gì, chỉ để thấy vơi 
                       
Tự hỏi em có có hay, cảm nhận nơi khóe mi cay 
                   
Cảm nhận thêm nữa nữa đi giờ tiếc chi 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Biết em không trở lại

				            [F#]         [Bm]           
----------------- --------------------- 
                      
Đồng hồ như đã biết anh đợi em, anh đợi em 
            [Bm/A]             [G] 
----------------------- ---------------------------- 
                          
Thầm lặng kêu rất nhẹ trên tường kia, đêm đã khuya 
          [Bm]                   [G] 
------------------ ------------------------------------- 
                          
Nằm ôm chiếc gồi loay hoay loay hoay đêm dài lê thê 
         [Bm]                [F#] 
----------------- -------------------------------- 
                       
Nằm ôm nỗi nhớ ai đi ai đi nhưng giờ không về 
           [Bm] 
--------------------- - 
                          
Để lại căn phòng vắng không tình yêu không tình yêu 
          [Bm]                [G] 
------------------- -/[A]--------------------------- - 
                        
Chỉ còn đây kỷ niệm đang bỏ quên đang dần phai 
            [Bm]                    [G] 
---------------------- ---------------------------------------- - 
                            
Dường như đêm muốn quanh đây quanh đây ta chẳng còn ai 
           [Bm]                  [F#] 
--------------------- ------------------------------------ -7 
                            
Dường như đêm muốn nghe thôi nghe thôi lòng ta thở dài 
      [Bm] 
----------- - 
           
Để chợt thốt nên lời. 
       [G] 
------------- - 
            
Gọi thầm mãi tên người 
    [D]                
------- -----------------------------[A]
                    
Dù biết không được gì, chỉ để thấy vơi 
         [Bm]            [G] 
---------------- ------------------------ - 
                         
Nỗi buồn kia quá quá đau. Phải làm sao để qua mau 
           [D]          [F#] 
-------------------- ------------------- - 
                    
Từng giọt nước mắt mắt cay, vì sao thế? 
 

      [Bm]            [G] 
----------- ------------------------ - 
                       
Để chợt thốt nên lời. Gọi thầm mãi tên người 
    [D]                
------ ----------------------------[A]
                    
Dù biết không được gì, chỉ để thấy vơi 
        [Bm]              [G] 
-------------- ---------------------------- - 
                       
Tự hỏi em có có hay, cảm nhận nơi khóe mi cay 
          [D]         [F#] 
------------------- ----------------- -7 
                     
Cảm nhận thêm nữa nữa đi giờ tiếc chi “2 
 

 

  [Em]       
-- ------------- 
            
Loay hoay trong cơn say 
    [Bm] 
------ --- 
              
Loay hoay trong cơn cô đơn 
  [Em]            [Bm] 
-- ----------------------- - 
                   
Cô đơn đêm nay gặm nhắm anh từng ngày 
      [G]           [Bm] 
----------- --------------------- - 
                      
Nhìn thời gian trôi, nhìn thời gian lấy đi 
      [G]                  [F#] 
----------- -_-------------------------------- - 
                        
Nhìn thời gian tàn phai kỷ niệm của 2 chúng ta 
 

                       
Để chợt thốt nên lời. Gọi thầm mãi tên người 
                    
Dù biết không được gì, chỉ để thấy vơi 
                         
Nỗi buồn kia quá quá đau. Phải làm sao để qua mau 
                    
Từng giọt nước mắt mắt cay, vì sao thế? 
 

                       
Để chợt thốt nên lời. Gọi thầm mãi tên người 
                    
Dù biết không được gì, chỉ để thấy vơi 
                       
Tự hỏi em có có hay, cảm nhận nơi khóe mi cay 
                   
Cảm nhận thêm nữa nữa đi giờ tiếc chi 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com