1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Biệt kinh kỳ

Cuộn trang

Bạn [C] ơi ! quan hà xin cạn chén ly bôi Ngày [F] mai tôi [G7] đã đã đi xa [C] rồi Thành [F] đô lưu luyến chắn bước chân [C] tôi Trước giờ chia phôi mấy ai không bùi [G7] ngùi Kỷ niệm buồn vui mãi ghi trong lòng [C] tôi. [F] [C] Rồi [C] đây mai này ai hỏi đến tên tôi Bạn [F] ơi ! hãy [G7] nói "khoác chiến y" [C] rồi Người [F] thư sinh ấy đã xếp bút [C] nghiên Giã từ trường yêu với bao nhiêu bạn [G7] hiền Có về là khi nước non vui bình [C] yên. Nhớ lúc lên [Cm] đường đưa tiễn chân tôi, Thương lên [G7] khoé mắt mẹ nhắn đôi [Cm] lời, Diệt thù lập công cho xứng tài [G7] trai, Sắt son ghi lòng chớ [G7] phai. Ai đi [Cm] chinh chiến xây đắp tương [Fm] lai, Con đi chinh chiến để nước yên [Cm] vui Lời mẹ hiền khuyên nguyền khắc trong [G7] tim Bao giờ dám [C] quên. [G7] Bạn [C] ơi ! khi nào ai hỏi đến tên tôi Đời [F] tôi lính [G7] chiến cánh chim tung [C] trời. Ngày [F] nào khi đất nước hết binh [C] đao Giữa đoàn hùng binh có tôi đi hàng [G7] đầu, Trở về thành đô nắm tay ta mừng [C] nhau.

Video hướng dẫn