highlight chords
				               [Am]           [G]    
…………… …………………………… ………………... ………….. 
                           
Một lần nữa nước mắt kia lại thấm ướt nhòa bờ vai anh 
    [F]            [E7] 
…………….. …………………………�� �……………………… 
                         
Vòng tay anh lại đón lấy trăm năm ngỡ như vụt bay 
    [Am]             [G]   
……………. …………………………�� �………………….... ………… 
                             
Một lần nữa nhói buốt trong tim anh cảm thấy quá mỏi mệt 
    [F]           [E7]    
………………. ………………………… ……………………… …………….. 
                             
Người vội quên bao yêu thương chạy theo giấc mơ phù phiếm 
    [Am]           [G]    
…………….. …………………………� ��……………….. ………….. 
                            
Nhiều lần đã cố gắng xem như chấm hết rồi mình chia tay 
     [F]           [E7]    
………………….. ……………………�� �…………………… ……………….. 
                             
Chuyện này không ai mong đâu thêm day dứt những ngày sau 
    [Am]       [G]    
……………… ………………………… ……… ………….. 
                        
Chỉ vì yêu em anh chẳng thể nào cứ mãi dối lòng 
   [F]           [E7]    
……….. ………………………………�� �……….. …………….. 
                           
Cả vì trong anh phân vân mình lại có nhau được không 
     [Am]       
…………………… …………………… …………. 
                   
Người đừng khóc nữa chỉ thêm đau buồn 
   [G]          
…... ……………………………………� �� 
               
Oán trách chỉ thêm trái ngang 
  [F]           [E7]   
…. ……………………………………… …………. ……….. 
                         
Lỗi cũng bởi anh chắc vì anh quá tin em hỡi người 
    [Am]      
………….. ………………………….. 
               
Một lần nữa xót xa em quay về 
   [G]      
………. ………………………. 
            
Khóe mắt đẫm bao ê chề 
 [F]            [E7]  
…………………………………………� ��….. ……… 
                      
Thôi hãy cố quên đi để nắm lấy đôi tay này 
    [Am] 
……………… 
         
Không bỏ rơi..... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Biệt ly trắng

				               [Am]           [G]    
…………… …………………………… ………………... ………….. 
                           
Một lần nữa nước mắt kia lại thấm ướt nhòa bờ vai anh 
    [F]            [E7] 
…………….. …………………………�� �……………………… 
                         
Vòng tay anh lại đón lấy trăm năm ngỡ như vụt bay 
    [Am]             [G]   
……………. …………………………�� �………………….... ………… 
                             
Một lần nữa nhói buốt trong tim anh cảm thấy quá mỏi mệt 
    [F]           [E7]    
………………. ………………………… ……………………… …………….. 
                             
Người vội quên bao yêu thương chạy theo giấc mơ phù phiếm 
    [Am]           [G]    
…………….. …………………………� ��……………….. ………….. 
                            
Nhiều lần đã cố gắng xem như chấm hết rồi mình chia tay 
     [F]           [E7]    
………………….. ……………………�� �…………………… ……………….. 
                             
Chuyện này không ai mong đâu thêm day dứt những ngày sau 
    [Am]       [G]    
……………… ………………………… ……… ………….. 
                        
Chỉ vì yêu em anh chẳng thể nào cứ mãi dối lòng 
   [F]           [E7]    
……….. ………………………………�� �……….. …………….. 
                           
Cả vì trong anh phân vân mình lại có nhau được không 
     [Am]       
…………………… …………………… …………. 
                   
Người đừng khóc nữa chỉ thêm đau buồn 
   [G]          
…... ……………………………………� �� 
               
Oán trách chỉ thêm trái ngang 
  [F]           [E7]   
…. ……………………………………… …………. ……….. 
                         
Lỗi cũng bởi anh chắc vì anh quá tin em hỡi người 
    [Am]      
………….. ………………………….. 
               
Một lần nữa xót xa em quay về 
   [G]      
………. ………………………. 
            
Khóe mắt đẫm bao ê chề 
 [F]            [E7]  
…………………………………………� ��….. ……… 
                      
Thôi hãy cố quên đi để nắm lấy đôi tay này 
    [Am] 
……………… 
         
Không bỏ rơi..... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com