1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Biết nói gì đây

Huỳnh Anh
Nguồn: saigonocean.com