1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Biết ra sao ngày sau (Que sera sera - What will be will be)

Cuộn trang

1. Ngày em còn [G] thơ lòng vương mộng mơ Thường hay hỏi má em: "Má ơi ngày [Am] sau [D] Con sẽ thắm tơ duyên và vui sướng không?" [D7] Mẹ em sẽ khuyên bảo [G] rằng [G7] ĐK: "Biết ra [C] sao ngày sau? Đời luyến lưu vui [G] cười, khổ đau Vì sắc duyên là [D7] sóng bể dâu Nào ai biết ngày [G] sau?" Đời ta [D7] sẽ về [G] đâu 2. When I was [G] just a little girl I asked my mother, what will I [Am] be? [D] Will I be pretty, will I be rich? [D7] Here's what she said to [G] me [G7] ĐK: Que Se-[C] ra, Sera Whatever will [G] be, will be The future's not [D7] ours, to see Que Sera, Se-[G] ra What will [D7] be, will [G] be -------------------- 1. When I was [G] just a little girl I asked my mother, what will I [Am] be? [D] Will I be pretty, will I be rich? [D7] Here's what she said to [G] me [G7] Chorus: Que Se-[C] ra, Sera Whatever will [G] be, will be The future's not [D7] ours, to see Que Sera, Se-[G] ra What will [D7] be, will [G] be 2. When I was [G] young, I fell in love I asked my sweetheart what lies a-[Am] head? [D] Will we have rainbows, day after day? [D7] Here's what my sweetheart [G] said [G7] 3. Now I have [G] children of my own They ask their mother, what will I [Am] be? [D] Will I be handsome, will I be rich? [D7] I tell them tender-[G] ly [G7]

Video hướng dẫn