1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bình Định quê hương tôi

Cuộn trang

1. Ai có về Bình [G] Định uống [C] nước Côn Giang nhớ [Bm] người Một [Am] thời chinh Nam phạt Bắc ngàn [A7] đời rạng rỡ Quang [D7] Trung Ai có về Bình [G] Định đất nước quê hương hùng [C] vĩ Nghe danh chàng trai An [Am] Thái đẹp [D] tình cô gái An [D7] Vinh. 2. Ai có về Bình [G] Định gió [C] mát trăng thanh Sa [Bm] Huỳnh Dập [Am] dìu mơn man cành liễu chạnh [A7] lòng lữ khách cô [D7] liêu Ai có về Bình [G] Định nhớ ghé Tam Quan một [C] hôm Nâng ly dừa tươi thơm [Am] mát ngọt [D7] ngào câu hát quay [G] tơ. ĐK: [Em] Ôi [Bm] Bình Định mến [C] yêu [D] Bình Định vang [G] bóng địa linh anh [Am] hùng Lưu [D] truyền sử xanh. [Am] Ôi [Em] Bình Định dấu [Am] yêu [Em] Tình quê chan [Am] chứa Thương [D] cho cuộc đời nắng [B7] mưa. [Em] Ai [Bm] về thăm Vũng [C][D] Rừng [G] thông xanh [Em] ngát Cuộc sống an [Am] nhàn Gắn [D] liền biển khơi. [Am] Ôi [Em] Bình Định dấu [Am] yêu [Em] Ngàn đời con [C] cháu Khắc ghi trong [D7] lòng nối chí cha [G] ông. 3. Ai có về Bình [G] Định nhớ [C] mái trường xưa Tân [Bm] Bình Bồ [Am] Đề, Trưng Vương, Cường Để một [A7] thời nhớ nhớ thương [D7] thương Ai có về Bình [G] Định nhớ ghé Quy Nhơn tìm [C] thăm Thi nhân ngàn thu an [Am] giấc trên [D7] sườn núi đá quạnh [G] hiu. 4. Thương nhớ về Bình [G] Định nón [C] lá Gò Găng năm [Bm] nào Cùng [Am] người em Tăng Bạt Hổ chiều [A7] hè dạo phố Gia [D7] Long Ai có rời Bình [G] Định đốt nén hương thơm từ [C] giã Quê [Em] hương ngàn năm yêu [Am] quý hẹn [D7] ngày đất nước yên [G] vui. Ai có [G] về, ai có [C] về, ai có [Em] về Bình [D7] Định Đất nước quê [G] hương.

Video hướng dẫn