1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bình thường thôi

Cuộn trang

Tôi yêu [Am] em và em yêu [Dm] tôi trong bao [G] la có khoảng trời [C] riêng [D] Tôi dãi nắng dầm [Am] mưa và [Dm] em thấy thế mà [Am] thương Điều [F] đó vẫn quanh [G] đây có nghĩa [E7] là bình thường [Am] thôi [F] [G] [C] [E7] [F] [G] [Am] Tôi xa [Am] em và em xa [Dm] tôi nghe yêu [G] thương thấy đáng để [C] thương [D] Tôi chẳng trách gì [Am] em, còn [Dm] em cố xoá niềm [Am] riêng Điều [F] đó vẫn quanh [G] đây có nghĩa [E7] là bình thường [Am] thôi [F] [G] [C] [E7] [F] [G] [Am] Xa quê [Am] hương rồi em ra [Dm] đi mang trên [G] vai áo gấm ngựa [C] xe [D] Em tắm trắng màu [Am] da vội quên [Dm] đi mái lá lều [Am] tranh Điều [F] đó vẫn quanh [G] đây có nghĩa [E7] là bình thường [Am] thôi Bình thường [F] thôi bình thường [E7] thôi bình thường [F] thôi Mà [Am] nghe sao không bình [Dm] thường vì cuộc [G] đời không ai giống như [C] ai [E7] Cuộc đời [Am] ơi cuôc đời [E7] ơi cuộc đời [Am] ơi bội bạc [A7] nhau để được [Dm][E7] Vì sao vì sao vì [F] sao có lẽ [E7] vì điều đó bình thường [Am] thôi [F] [G] [C] [E7] [F] [G] [Am] Quê hương [Am] tôi đồng xanh bao [Dm] la trong xa [G] xa có mái nhà [C] tranh [D] Nơi ấy có tuổi thơ [Am] tôi và nơi [Dm] ấy có mẹ cha [Am] tôi Điều [F] đó vẫn quanh [G] đây có nghĩa [E7] là bình thường [Am] thôi [F] [G] [C] [E7] [F] [G] [Am] Tôi ra [Am] đi vì cơn chia [Dm] ly bao gian [G] lao cũng cố vượt [C] lên [D] Xin chẳng chút tình [Am] thương và [Dm] khi kẻ ghét người [Am] khinh Điều [F] đó vẫn quanh [G] đây có nghĩa [E7] là bình thường [Am] thôi [F] [G] [C] [E7] [F] [G] [Am] Qua gian [Am] lao đời thôi lao [Dm] đao xung quanh [G] tôi có lắm niềm [C] vui [D] Ai cũng đến gần [Am] bên và họ quên [Dm] đi những tháng ngày xanh [Am] xao Điều [F] đó vẫn quanh [G] đây có nghĩa [E7] là bình thường [Am] thôi Bình thường [F] thôi bình thường [E7] thôi bình thường [F] thôi Mà [Am] nghe sao không bình [Dm] thường vì cuộc [G] đời như những chuyến [C] xe [E7] Chuyện ngựa [Am] xe chuyện ngựa [E7] xe cuộc đời [F] ơi lặn lội sâu để được gì Vì [E7] sao vì sao vì [F] sao có lẽ [E7] vì điều đó bình thường [Am] thôi.

Video hướng dẫn