1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bình Trị Thiên khói lửa

Cuộn trang

1. [Dm] Hướng về [Am] nam! Ai từng vô sông [Dm] Hương, từng nương Thiên Mụ Từng ngụ Đập [Am] Đá, Văn Xá, Truồi Nong [Dm] Hướng về [Gm] nam! [C] Ai đã vô Đông [F] Hà đã qua Ngô [C] Xá Đã đi Bích La, Thuỷ Ba,Triệu [F] Phong [Dm] Hướng về [Am] nam [Dm] Ai đã qua đèo [Am] Ngang đã sang Ba [Gm] Rền Mến dòng sông [C] Gianh, biết danh Luỹ [F] Thầy [A7] giờ đây lửa cháy ngút [Dm] trời Máu nhuộm đồng [Gm] xanh.[A7] Ôi! đau thương điêu [Dm] tàn 2. Hải Lăng mồ chen thôn [A] xóm. cát [Gm] trắng ven làng máu [Dm] hoen Dân lành yên vui giặc [C] lên tàn [A7] sát Chí [Dm] Long đồng quê tan tác Trung [Gm] Nẫm đường [C] vắng lối [F] không Xót [Dm] thương đàn em xác [Am] chìm dòng [Dm] sông Làng [A] cháy cây héo khô, đồng [Gm] nương nồng hơi [A7] súng Xa [Bb] tắp còn đâu [C] bóng lúa [F] xanh Nhà [A] thiêu nền trơ đất, người [Bb] đi lòng u [F] uất Sôi [Gm] cháy, máu căm [A7] hờn trào [Dm] dâng [D] 3. Đồng bào [D] ơi, cùng Bình Trị Thiên đứng lên đứng lên ta [A] nguyền giết loài lang [D] sói Căm thù đây, phải trút hết loài hung [A7] tàn, phải quyết hết ta tiến [G] lên giữ [A7] lấy nương [D] đồng Đây Cự Nẫm, kia Cầu Nhi, này Ba [A7] Lòng, kia Khe Xanh đây bao [G] nơi chôn [A7] thây quân [D] thù Bình trị thiên đây [G] là lò tranh [E] đấu chiến công muôn [A7] đời lòng đất nước ghi [D] sâu Đồng bào [D] ơi cùng Bình Trị Thiên đứng lên giết quân tham [A] tàn xéo dầy thôn [D] xóm Không ngừng tay, quyết chiến đấu dù gian [A] khổ quyết xốc tới tay chúng [G] ta giữ [A] vững quê [D] nhà. Cho đàn [D] em cất tiếng hát cho cánh [A] đồng lúa bát ngát Cho nơi [G] nơi yên [A7] vui chan [D] hoà Bình Trị Thiên, ôi [G] miền thân [E] mến Có ai xuôi [A7] về cho ta [G] nhắn thương [D] yêu

Video hướng dẫn