highlight chords
[G]Black bird [Am]singing in the [G]dead of night
[C]Take these broken [D]wings and learn [Em]to fly
All [D]your [C]life
You [G]were [A]only waiting for [D]this moment [G]to arise
[G]Blackbird singing [Am]in the [G]dead of night
Take [C]these sunken [D]eyes and learn [Em]to see
[D]All your [C]life
You [G]were only [A]waiting for [D]this moment to [G]be free
[F]Bl [Dm]ackbir d, [A]Fly
[F]Bl [Dm]ackbir d, [C]Fly [A]
Into the [D]light of the [G]dark black night
[F]Bl [Dm]ackbir d [C]Fly
[F]Bl [Dm]ackbir d [C]Fly [A]
Into the [D]light of a [G]dark black night
Blackbird [G]singing [Am]in the dead [G]of night
Take [C]these broken [D]wings and learn [Em]to fly
All [D]your [C]l ife
You [G]were only [A]waiting for [D]this moment [G]to arise
[C]You were [G]o nly [A]waiting for [D]this moment [G]to arise
[C]You were [G]o nly [A]waiting for [D]this moment [G]to arise
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Blackbird

The Beatles
[G]Black bird [Am]singing in the [G]dead of night
[C]Take these broken [D]wings and learn [Em]to fly
All [D]your [C]life
You [G]were [A]only waiting for [D]this moment [G]to arise
[G]Blackbird singing [Am]in the [G]dead of night
Take [C]these sunken [D]eyes and learn [Em]to see
[D]All your [C]life
You [G]were only [A]waiting for [D]this moment to [G]be free
[F]Bl [Dm]ackbir d, [A]Fly
[F]Bl [Dm]ackbir d, [C]Fly [A]
Into the [D]light of the [G]dark black night
[F]Bl [Dm]ackbir d [C]Fly
[F]Bl [Dm]ackbir d [C]Fly [A]
Into the [D]light of a [G]dark black night
Blackbird [G]singing [Am]in the dead [G]of night
Take [C]these broken [D]wings and learn [Em]to fly
All [D]your [C]l ife
You [G]were only [A]waiting for [D]this moment [G]to arise
[C]You were [G]o nly [A]waiting for [D]this moment [G]to arise
[C]You were [G]o nly [A]waiting for [D]this moment [G]to arise

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com