highlight chords
I'll have a [D]blue Christmas without [A]you
I'll be so [A7]blue just thinking about [D]you
[Am]Decorations of [D]red on a [G]green Christmas tree
[E]Won't be the same dear, [A]if you're not here with [A7]me
And when those [D]blue snowflakes start [A]falling
That's when those [A7]blue memories start [D]calling
You'll be [Am]doing all right [D]with your [G]Christmas of [E7]white
But [A]I'll have a blue, blue blue blue [D]Christmas
(Repeat)
You'll be [Am]doin all [D]right, with your [G]Christmas of [E7]white,
But [A]I'll have a blue, blue [D]Christmas
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Blue Christmas

Jay W. Johnson
I'll have a [D]blue Christmas without [A]you
I'll be so [A7]blue just thinking about [D]you
[Am]Decorations of [D]red on a [G]green Christmas tree
[E]Won't be the same dear, [A]if you're not here with [A7]me
And when those [D]blue snowflakes start [A]falling
That's when those [A7]blue memories start [D]calling
You'll be [Am]doing all right [D]with your [G]Christmas of [E7]white
But [A]I'll have a blue, blue blue blue [D]Christmas
(Repeat)
You'll be [Am]doin all [D]right, with your [G]Christmas of [E7]white,
But [A]I'll have a blue, blue [D]Christmas

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com