1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bồ câu không đưa thư

Cuộn trang

Chia [Em] tay một thời áo [Am] trắng Bâng [D] khuâng buồn đến bao [G] giờ Chia [Em] tay làm sao không [C] nhớ Trong [B7] tim một bóng hình ai. Bồ câu không đưa [Em] thư Hay lòng ai không [Am] dám Bồ câu không đưa [B7] thư Cho lòng ai bàng [C] hoàng thẫn [B7] thờ. Bồ câu không đưa [Em] thư Hay lòng ai không [Am] dám Để khi chia tay [B7] nhau Ôm một mối tình [C] lặng suốt [B7] đời. Bồ câu ơi để lòng ai mơ [C] ước Bồ câu [Am] ơi [B7] [Em] Nhịp cầu nối hai [C] người [B7] không ghét [Em] nhau.

Video hướng dẫn