Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bố là tất cả

Cuộn trang

Bố [A] là tàu lửa, bố [Bm] là xe [F#m] hơi Bố là con ngựa, em cưỡi em [A] chơi Bố là thuyền [E] nan, cho em vượt [A] sóng Bố là sông rộng, cho thuyền em [A] bơi Bố bố là bờ [Bm] đê, cho em nằm [E] ngủ [Bm] Bố bố là phi [E] thuyền cho [E7] em Bay vào không [A] gian X 2 [A] Bố bố là tất [Bm] cả! Bố ơi bố [E] ơi Bố là tất cả! Bố ơi bố [A] ơi Bố là tất [F#m] cả Bố [Bm] ơi bố [E] ơi! Nhưng lúc bố [E7] mệt bố là bố [A] thôi