1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bỏ Lại Phía Sau

Cuộn trang

Capo 1 . Trời còn vương mây [C]trắng Lòng thèm ươm chút [Am]nắng Gọi mùa thu xa [F]lắm Mà bờ mi đăm [G]đắm xa xăm xa xăm xa [G]xăm . Ngày hôm [C]qua ta ru [G]ta dưới trăng [F]ngà Rồi một [C]mai nghe sương [G]rơi trắng [Am]xóa lối mong chờ Mà người [F]đi nào hay [Dm7]biết nào nhung nhớ bến bờ [G7]xưa . Lặng yên mùa [C]đông lặng yên dòng [Am]sông Lặng yên buồn [F]trông nghe nỗi nhớ [G]mong Gọi tên [C]người xưa gọi trong chiều [Am]mưa Gọi đêm dần [F]thưa trong giấc mơ [G]không vừa Đời chưa đặt [C]tên tình tôi chồng [Am]chềnh Đành thôi [F]ngủ quên lênh [G]đênh Từ khi người [C]đi mùa hoa hàn [Am]vi Thầm trong lặng [F]lẽ biết hoài [G]nghi . Ngày [F]dài tiếng hát lang [G]thang Chiều [Em]vàng tôi vẫn miên [Am]man giữa [F]ngàn . . [Cm]Sau lưng tôi mây khói tan theo thiên [G#]đường dĩ vãng [Cm]Nghe con tim vương víu trên môi từng lời yêu [G#]thương..... [A]. . (Lên tông) Lặng yên mùa [C#]đông lặng yên dòng [A#m]sông Lặng yên buồn [F#]trông nghe nỗi nhớ [G#]mong Gọi tên [C#]người xưa gọi trong chiều [A#m]mưa Gọi đêm dần [F#]thưa trong giấc mơ [G#]không vừa Đời chưa đặt [C#]tên tình tôi chồng [A#m]chềnh Đành thôi [F#]ngủ quên lênh [G#]đênh Từ khi người [C#]đi mùa hoa hàn [A#m]vi Thầm trong lặng [F#]lẽ biết hoài [G#]nghi . Ngày [F#]dài tiếng hát lang [G#]thang Chiều [Em]vàng tôi vẫn miên [A#m]man giữa [F#]ngàn

Video hướng dẫn