1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bờ môi

Cuộn trang

1. [C] Ngày trôi im [Em] vắng nắng [Am] chưa lên cho sầu [C] tới Mênh [F] mang chờ bàn [Dm] tay đón [G] đưa [C] Ngày qua im [Em] tiếng nắng [Am] lên cao nghe lời [C] gió Lao [F] xao vành môi [G] cong dỗi [C] hờn ĐK: [F] Đếm những lá còn [G] xanh dưới trăng mùa [C] thu [Dm] Nghe âm vang cành [G] khô giữa đêm sương [Am][F] Hoa còn say trong [C] nắng, [Em] gió còn theo mây [Am] trắng [C] Tiếc chi [G] nhau môi [C] cười 2. [C] Trời khuya im [Em] vắng tóc buông [Am] lơi trên mặt [C] gối Đam [F] mê ghì vòng [Dm] tay ngón [G] thưa [C] Tình đem cơn [Em] gió ngát hương [Am] yêu hôn rèm [C] mắt Nâng [F] niu bờ môi [G] cong ướt [C] mềm

Video hướng dẫn