1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bỏ Ngài con biết theo ai

Cuộn trang

1. Bỏ Ngài con biết theo [Dm] ai Đời lộng [Bb] gió cánh chim ngàn [A7] khơi Trùng [Dm] dương sóng nước mênh [Gm] mông Thuyền buông [F] lái biết trôi về [A7] đâu. Bỏ [D7] Ngài con biết theo [Gm] ai Bên đời [Bb] kia tương lai khuất [A7] mờ Bước [Bb] đi không [Dm] Ngài, đời [A7] con buồn [Dm] tênh. ĐK: Bỏ Ngài con đi với [D] ai Vì Ngài có lời ban sự sống Bỏ [A] Ngài thân con héo [G] hon Đời cô liêu trên chốn dương [F#m] gian. Bỏ [Em] Ngài con đi với [A] ai Đường xa [D] lắc tương lai mịt [G] mờ Nào ai [Em] dẫn con trên đường [F#m] dài Bỏ [A] Ngài con đi với [D] ai 2. Ngài ơi sao bỏ rơi [Dm] con Đời sầu [Bb] héo tháng năm ngẩn [A7] ngơ Ngoài [Dm] kia đời vẫn xanh [Gm] mơ Mặc con [F] chết hắt hiu hồn [A7] thơ. Ngài [D7] ơi sao bỏ rơi [Gm] con Hỡi Ngài [Bb] ơi thân con máu [A7] đào Chết [Bb] treo thập [Dm] hình, nào [A7] ai buồn [Dm] thương. 3. Ngàn đời con vẫn tin [Dm] luôn Ngài trung [Bb] tín rất mật từ [A7] nhân Nào [Dm] đâu Ngài nỡ quên [Gm] con Hằng đưa [F] lối dẫn theo đường [A7] ngay. Lạy [D7] ngài dạy bảo con [Gm] đi Giữ gìn [Bb] con trong chân lý [A7] Ngài Bước [Bb] đi bên [Dm] Ngài, đời [A7] con bình [Dm] an.

Video hướng dẫn