Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bơ vơ

Cuộn trang

[Em] Nhìn ánh sao rơi trong trời đêm Nhặt cánh hoa rơi bên thềm [Am] xưa [D] Người yêu khuất xa khi chiều [G] ấy [B7] Giờ mình tôi đứng trông sao [Em] mờ [Em] Nhìn chuyến sang ngang trong trời đêm Lỡ bước sang sông thôi từ [Am] đây [D] Người đem nát tan cho đời [G] tôi [B7] Giờ mình tôi đến sầu chia [Em] phôi [Am] Ôi giòng sông xanh ngày [B7] ưa Ðâu người yêu [Em] mến thuở ấy [C] Vương lại tim [B7] tôi bao êm [Em] đềm Hết [Am] rồi kỷ [B7] niệm mộng đã [Em] tàn [Em] Ðừng oán than chi thêm đàn ơi Tình dở dang rồi ôi biệt [Am] ly [D] Người đâu đến đây trong chiều [G] ấy [B7] Ðể sầu để nhớ rồi người [Em] đi