Bơ vơ

≣≣
[Em] Nhìn ánh sao rơi trong trời đêm
Nhặt cánh hoa rơi bên thềm [Am] xưa
[D] Người yêu khuất xa khi chiều [G] ấy
[B7] Giờ mình tôi đứng trông sao [Em] mờ
[Em] Nhìn chuyến sang ngang trong trời đêm
Lỡ bước sang sông thôi từ [Am] đây
[D] Người đem nát tan cho đời [G] tôi
[B7] Giờ mình tôi đến sầu chia [Em] phôi
[Am] Ôi giòng sông xanh ngày [B7] ưa
Ðâu người yêu [Em] mến thuở ấy
[C] Vương lại tim [B7] tôi bao êm [Em] đềm
Hết [Am] rồi kỷ [B7] niệm mộng đã [Em] tàn
[Em] Ðừng oán than chi thêm đàn ơi
Tình dở dang rồi ôi biệt [Am] ly
[D] Người đâu đến đây trong chiều [G] ấy
[B7] Ðể sầu để nhớ rồi người [Em] đi
Danh sách hợp âm (Click để tắt)