1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bởi ta yêu con

Cuộn trang

1. [G] Khi tâm con [D] bước đi lạc [Em] lối ê chề Giê-[C]xu dẫn [D] con tìm về nơi [G] Cha Lối con [Em] đi đầy chông [Bm] gai [C] Nhiều lần [D7] khiến mắt con lệ [G] nhòa. 2. [G] Con đâu hay [D] biết gì về [Em] Chúa Giê-xu Đấng đã [C] xuống thế [D] gian đền tội cho [G] con Chúa Giê-[Em]xu đầy yêu [Bm] thương [C] Vì con [D7] phó chính thân [G] mình Ngài. ĐK: [Em] Nơi Gô-tha xưa kia Ngài chịu đóng [Bm] đinh [C] Bởi tội lỗi của con [D] Giê-xu cam đành [B7] mang [Em] Giê-xu ơi con đây mình đầy xấu [Bm] xa [C] Nhưng bởi huyết của [Am] Chúa tội được bôi [D] xóa [G] Thập tự giá ta đã bước [Em] lên Vì tình [C] yêu vì con hỡi [D] con [G] Mau quay bước trở về với [Em] ta Dang vòng [C] tay đón [D] con vào [G] lòng

Video hướng dẫn